sodium PCA

– sól sodowa kwasu piroglutaminowego, patrz również: NMF.
Produkty zawierajace ten składnik  |  Zobacz wszystkie Drukuj